TEENUSED

OTSID RAAMATUPIDAJAT - RAAMATUPIDAMINE ON MEIE PÕHITEGEVUS OLNUD AASTAID

RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Kogu ettevõtte raamatupidamine ning aruandlus ühest kohast - teenus on kõrgetasemeline, täpne ning vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega. Peame kinni tähtaegadest, kohandume kliendi vajaduste ning nõudmisetega. Oleme kliendi jaoks kättesaadavad 7 päeva nädalas, töötame nii oma kontorist kui ka kliendi juures. Võimaldame töötamist nii meie kui ka kliendi juba olemasoleva raamatupidamisprogrammiga.

Meie peamised RAAMATUPIDAMISTEENUSED hõlmavad järgmisi tegevusi:

        *  raamatupidamise sisseseadmine, kontoplaani ning sise-eeskirjade koostamine
        *  tavapärane raamatupidamisarvestus (müügiarved, ostuarved, pangakanded)
        *  palgaarvestus ning töötajatega seotud kanded
        *  maksuarvestus ning deklaratsioonide koostamine maksuametile
        *  riiklik aruandlus ning aastaaruannete koostamine
        *  põhivarade arvestus
        *  komandeeringuaruanded
        *  laoarvestus
        *  maksekorralduste sisestamine panka

Meie arvestatavad eelised võrreldes teiste raamatupidamisteenuste pakkujatega on järgmised:

    meie KOGEMUSED ja TEADMISED: 
          * rahvusvaheline mastaap - pea 90% meie klientidest tegutseb välisturgudel (nii EU kui ka EU välistel turgudel)
         * konsolideerimise kogemus - meie kliendid omavad välismaiseid sidus- ja tütarettevõtteid 
         * piiriülesed maksustamisaspektid - teadmised rahvusvahelise maksustamise valdkonnast

    oleme KÄTTESAADAVAD ja teie päralt:
         * kiire reageerimine kliendi kõnedele ning e-kirjadele 
         * isikuline suhe kliendiga - raamatupidaja, kes ei ole puhkusel ega haiguslehel  

    oleme PROFESSIONAALSED:
         * erialalne haridus ja pikaajaline töökogemus
         * vastutame oma töö eest, peame kinni ja tunneme seadusi, järgime tähtaegu
         * Accountest OÜ on Eesti Maksumaksjate Liidu liige 
         * teeme koostööd Eesti ja teiste riikide ametiasutustega; auditeerimis-, notari-, advokaadi- ja            tõlkebüroodega

    LÄBIPAISTEV HINNASTRUKTUUR
         * igakuise fikseeritud tasu puudumine
         * maksate vaid tegelikult osutatud teenuste eest    meie jaoks on oluline IGA KLIENT olenemata suurusest, käibest või tegevusvaldkonnast
         
    MUUD FINANTSTEENUSED

          * raamatupidamis-, maksundus- ning finantsalane nõustamine
         * juhtimiseks vajalik aruandlus 
         * eelarvestamine ning kontrolling
         * statistiliste aruannete koostamine
         * finantsplaneerimine ning -analüüs

Pakume professionaalset nõustamisteenust nii oma olemasolevatele klientidele igakuise teenuse osana kui ka eraldiseisva teenusena. Ettevõtte raamatupidamine, finantsanalüüs ja - planeerimine ning juhtimisotsuste tegemiseks vajaliku informatsiooni saamine kõik ühest kohast - võta meiega ühendust. 


MUUD TEENUSED

         * ettevõtete asutamine, ost ja müük
         * firmade likvideermismenetlused
         * äriplaanide koostamine
         * administratiivne abi - nt.kirjade, lepingute jmt. koostamine

Oleme Teie partner ettevõtte loomisest selle võimaliku likvideerimiseni. Koostame äri- ja finantsplaane ning anname juhtkonnale jooksvalt finantsalast informatsiooni nende elluviimisel. Firma asutamisel konsulteerime ning võtame arvesse Teie soove ettevõtlusvormi valimisel, koostame vajaliku dokumentatsiooni (põhikiri, asutamislepingud ja - otsused) ning avame pangas konto.


VÕTA ÜHENDUST:

Kirjuta meile aadressil helen@accountest.eu või helista numbril +372 50 92 595